The MobGen website uses cookies

MobGen - Put your brand in their pockets

Informatie over Cookies

MobGen verwerkt persoonsgeevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: "Privacy Statement") zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van MobGen en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
MobGen verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
MobGen behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. MobGen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website mobgen.com plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MobGen beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat MobGen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. MobGen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de MobGen website en hun functionaliteit.
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van MobGen, dan kunt u deze richten per e-mail: info@mobgen.com

Wijziging van Privacy Statement
MobGen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. MobGen adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Cookies van MobGen

PHPSESSID
MobGen gebruikt PHP, en deze cookie houdt bij welke sessie bij de gebruiker hoort. Dit is een standaard functionaliteit van PHP, en wordt door elke website die met PHP geschreven is gebruikt.

User Device
Om de beste ervaring voor mobiel te geven slaat MobGen het device op waar de website op wordt bekeken. Deze informatie wordt niet doorgespeeld naar derden en wordt gebruikt om plaatjes te vergoten of te verkleinen aan de hand van uw schermgrootte.

Server Node
MobGen gebruikt meerdere servers voor de website. Om de gebruiker foutloos door de website heen te leiden moet de gebruiker op dezelfde server blijven. Dit doet MobGen aan de hand van een cookie.

Google Analytics
Indien u de cookies heeft geaccepteerd plaatst de MobGen website cookies op uw device. Hier kunt u meer informatie vinden over de Google cookies.

Facebook
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via MobGen.com cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de MobGen website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

COPYRIGHT © 2013 MOBGEN B.V. ALL RIGHTS RESERVED |